Meer investering in de Medezeggenschap!

Er komt de komende jaren meer geld vrij voor de medezeggenschap.